Prvoprijímajúci


DÁTUMY SLÁVNOSTÍ prvého sv. prijímania v roku 2024
??. máj 2024 o 10.00 hodine - deti ZŠ ???
??. máj 2024 o 10.00 hodine - deti ZŠ ???
??. máj 2024 o 10.00 hodine - deti ZŠ ???
DOMÁCA KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI
kurzorom prejdite na text a kliknutím ho otvoríte
OTÁZKY pre prvoprijímajúce deti - Modlitbu ľútosti v otázke č. 35 sa deti majú naučiť čím skôr
                                       1. Božie prikázaniePracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                                       2. Božie prikázaniePracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                                       3. Božie prikázaniePracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                                       4. Božie prikázanie - Pracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                                       5. Božie prikázanie - Pracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                                6. a 9. Božie prikázanie - Pracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                              7. a 10. Božie prikázanie - Pracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
                                       8. Božie prikázanie - Pracovný list - text z učebnice TU - Pre rodičov
SVIATOSŤ ZMIERENIA (sv. spoveď) - témy z učebnice
                                          *  Daj pozor ............. - text z učebnice
                                          *  Ježiš u Zacheja .... - text z učebnice
                                          *  Cesta zmierenia ... - text z učebnice
                                          *  Ježiš odpúšťa ....... - text z učebnice
                                          *  Priebeh spovede a zrkadlo - text
SVIATOSŤ OLTÁRNA - EUCHARISTIA (sv. prijímanie) - témy z učebnice
                                          *  Ježiš nasycuje .......... - text z učebnice
                                          *  Ježiš je chlebom ....... - text z učebnice -
                                          *  Stretnutie s Ježišom.. - text z učebnice -
                                          *  Obeta ako dar ........... - text z učebnice -
                                          *  Sv. omša ................... - text z učebnice
                                          *  Pozvanie na hostinu.. - text z učebnice -
časti, ktoré nemajú aktívny odkaz budeme postupne dopĺňať