Kontakt


Rímskokatolícky farský úrad
Námestie Kráľovnej pokoja 1
080 01 Prešov

po.sidl3@abuke.sk
+421 51 771 83 97

SLSP účet farnosti: SK29 0900 0000 0000 9629 4970