Farské oznamy a aktuality

PRIHLASOVANIE Prvé sv. prijímanie a Birmovka

Prihláška na stiahnutie - PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 2023 / 2024
Prihláška na stiahnutie
- BIRMOVKA 2024

BIRMOVKA: Prihlášku je potrebné čitateľne vyplniť a odovzdať v našej kancelárii počas úradných hodín alebo dať kňazovi v sakristii po sv. omši. Na birmovanie sa prihlasujú mladí od 1. ročníka SŠ, SOU, aj starší, ktorí túto sviatosť zatiaľ neprijali. Nahlásených zároveň pozývame v piatok 22.9.2023 na sv. omšu o 18.00 hodine, pri ktorej ich zadelíme do skupín k animátorom. 

vložené: 21.08.2023

Prílohy k oznamu
prihl [ názov: prihl, formát: JPG veľkosť: 34,26KB ]